KM#10 แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกในสระบุรี

จังหวัดสระบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพและน่าสนใจ

อาจารย์กัลยา สว่างคง ได้ทำการวิจัยเพื่อสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี และได้ผลสรุปที่ยืนยันศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวได้ จึงได้เสนอเป็นโครงการ “พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกในจังหวัดสระบุรี” เพื่อให้บริการวิชาการแก่จังหวัดสระบุรี ในปีการศึกษา 2556 โดยมุ่งผลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการดูแล เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยวอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ดี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพและยังสามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลาย มีความน่าสนใจเพราะชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดการดูแลให้บริการ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในศูนย์ศึกษาฯ คือ 1) การเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยมีการแนะนำให้ศูนย์ฯ (ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากเป็นชุมชนในพื้นที่)ได้เกิดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ และ 2) การเสนอแนะเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการขยายเวลาการท่องเที่ยวในสระบุรี

ผลของโครงการให้บริการวิชาการครั้งนี้ จึงได้จัดทำเป็นแผ่นพับแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวในศูนย์ฯ และแนะนำรายการนำเที่ยวในสระบุรี เพื่อให้สะดวกต่อการเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป และเพื่อเสนอเป็นตัวอย่างของแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่และจังหวัด

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ตามข้อมูลรายการนำเที่ยวที่เผยแพร่ในแผ่นพับนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองต่อไป

 

pam

ไฟล์แผ่นพับแนะนำกิจกรรมในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเสา และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การท่องเที่ยว, การวิจัย, Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s