KM#13 การจัดทำบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-learning)

ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

การจัดทำบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-learning)

โดย คุณจินตนา ปรัสพันธ์ แผนกการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สรุปความรู้โดย อ.อนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว

E-Learning คือรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้

ข้อมูลสำหรับการจัดทำบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

ข้อมูลเนื้อหาควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word, PowerPoint, MP3 หรือ MP4 ซึ่งผู้สอนสามารถนำมาจัดทำบทเรียนได้ด้วยตนเอง โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดเตรียมโปรแกรมสำเร็จรูปให้ ผู้สอนเพียงใส่ข้อมูลที่ต้องการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา หรือผู้สอนสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดทำบทเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งให้ได้ แต่จำเป็นต้องเตรียมไฟล์บทเรียนให้พร้อมและอาจต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการจัดทำ

แนะนำเครื่องมือในระบบอีเลิร์นนิ่ง

ในระบบอีเลิร์นนิ่งของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ออกแบบให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยจัดการข้อมูลและบทเรียนต่างๆ โดยสนับสนุนผู้สอนในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. การเพิ่มบทเรียนและเอกสาร ผู้สอนสามารถเพิ่มบทเรียนและเอกสารต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จัดเตรียมให้ ผู้สอนเพียงใส่เนื้อหาที่ต้องการ หรือแนบไฟล์บทเรียนเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้
 2. การสร้างกิจกรรมการเรียน ผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ เช่น กระดานสนทนา การสั่งงานออนไลน์ สร้างแบบทดสอบต่างๆ หรือการ Link เว็บไซต์อื่นๆเข้าระบบได้ เป็นต้น
 3. การสร้างแบบทดสอบ ผู้สอนเพียงกรอกคำถามลงในระบบ พร้อมกับเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ระบบจะจัดการสร้างแบบทดสอบขึ้น เมื่อนักศึกษาทำแบบทดสอบแล้วจะสามารถตรวจสอบเฉลยได้ทันที
 4. การแก้ไขบทเรียนหรือแบบทดสอบ ผู้สอนสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขบทเรียนหรือแบบทดสอบได้ตลอดเวลา พร้อมกับเพิ่มเติมบทเรียนได้
 5. การตรวจงาน ระบบจะทำการตรวจผลการทดสอบที่นักศึกษาเข้ามาทำแบบทดสอบแล้วได้ทันที และนักศึกษาเข้าทำซ้ำได้
 6. การดูคะแนน และ Export คะแนน ผู้สอนสามารถดูคะแนนและ Export คะแนนได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถตรวจสอบจำนวนการเข้าทำแบบทดสอบรายบุคคลได้
 7. รายงานผลกิจกรรม ระบบสามารถรายงานผลการทำกิจกรรมของนักศึกษา เช่น คะแนน จำนวนการเข้าระบบ วันเวลา โดยสรุปเป็นรายบุคคล เป็นต้น

ผู้สอนที่สนใจรายะละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ในระบบอีเลิร์นนิ่ง ติดตามอ่านได้ที่ http://elearning.dpu.ac.th/handbook/teacher-three.html

การขอเปิดบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. ขอเปิดบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบไม่เต็มวิชา วิธีนี้จะอยู่ในรูปของการทำแบบฝึกหัดออนไลน์ ผู้สอนสามารถ
  สร้างแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนเข้าไปทำ เป็นการทบทวนบทเรียน
 2. ขอเปิดบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบเต็มวิชา วิธีนี้ผู้สอนต้องเตรียมเนื้อหาบทเรียน เสมือนผู้สอนกำลังสอนนักศึกษาในห้องเรียน ไฟล์บทเรียนอาจอยู่ในรูปของไฟล์ Word, PowerPoint, MP3 หรือ MP4

ในการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบเต็มวิชา ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้แนะนำขั้นตอนโดยสรุปคือ

 1. ขออนุมัติผลิตบทเรียน
 2. เตรียมข้อมูล ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word, PowerPoint, MP3 หรือ MP4
 3. บันทึกเสียง กรณีผู้สอนต้องการบันทึกในรูปแบบของไฟล์เสียง (หรืออาจไม่มีไฟล์เสียงก็ได้)
 4. การประเมินคุณภาพสื่อ

การดูแลระบบโดยการสนับนสนุนจากศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดรายวิชาสอน โดยจะนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ในระหว่างดำเนินการ ผู้สอนสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผ่าน ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน e-Learning หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่โดยตรงที่แผนกการเรียนการสอนผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือที่ http://elearning.dpu.ac.th/

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเรียนการสอน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s