KM #22 ข้อแนะนำในการเขียนบทความวิชาการ จากกิจกรรม Academic Paper Writing Workshop

ข้อแนะนำในการเขียนบทความวิชาการ จากกิจกรรม Academic Paper Writing Workshop

สรุปและเรียงเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัด Academic Paper Writing Workshop เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  แสงพิกุล   ให้ข้อเสนอแนะว่า บทความวิชาการ คือ งานเขียนที่มีกระบวนการวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลัก บทความวิชาการควรให้ความรู้ใหม่ หรือ แนวคิดใหม่ๆ อาจารย์สามารถนำประเด็นจากวิชาที่สอนมาเขียนได้

ประเด็นที่แนะนำและคิดว่าน่าสนใจที่จะเขียนในช่วงนี้ คือ

  • CSR ของโรงแรม
  • Service Quality โดยเฉพาะสำหรับโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • Green marketing ของโรงแรม
  • Product Positioning หรือ Product Differentiation สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก

รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร  ภาระสกุล  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจารย์มีความจำเป็นต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและเผยแพร่ชื่อเสียงของสาขาวิชาให้เป็นที่รู้จักและนอกจากนี้ ยังเป็นข้อกำหนดของภายนอก (สกอ.) การเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย จำเป็นต้องมีข้อมูล (Data) ท่านเองมีความถนัดและการทำวิจัยเชิงปริมาณ และมีโอกาสดีที่ได้สอนวิชาวิจัยและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว    จึงได้มีโอกาสให้นักศึกษามีส่วนช่วยและอยู่ในกระบวนการวิจัยด้วย นักวิจัยต้องมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วติดตามงานเขียนในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง การเขียนบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยควรมี Scope ในการเขียนโดยอาจทำเป็น Model เล็กๆ ก่อนก็ได้

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์ แนะนำให้อาจารย์หาประเด็นที่สนใจมากๆ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และได้แจกเอกสารแนวทางการเขียนบทความวิชาการที่นำมาจาก r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidol r2r journal

คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สไลด์นำเสนองาน Acedemic Paper Writing Workshop

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การวิจัย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s