คลังเก็บผู้เขียน: dputhp

KM #34 Walking tour: เดินเท้าท่องเที่ยวย่านชุมชน

โดย อ.ภควดี วรรณพฤกษ์   ทั้งภาพนักท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การท่องเที่ยว | ใส่ความเห็น

KM #33 โครงการ “อโยธยา ๒๕๖๐”

ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวอาเซียน, บริการวิชาการ | ใส่ความเห็น

KM #32 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิชาการ

เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม 2560 คณะการท่องเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

KM #31 World Travel and Tourism Conference 2017

World Travel and Tourism Conference : Th … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การท่องเที่ยว, สาระจากการสัมมนาและอบรม | ใส่ความเห็น

KM #30 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Green Office | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

KM #29 เอกสารจากการสัมมนา Global Sustainable Tourism Criteria

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สาระจากการสัมมนาและอบรม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

KM #28 ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จากการอบรม “การเตรียมตัวเข้าสู่ยุค Green University”

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่อง “ค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Green Office | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น